Evolution

Jag medverkar, tillsammans med resten av Sveriges rap-elit,  på den kommande samlingsskivan "Evolution". Min låt heter "Konsten att släppa taget" och är producerad av Mördar-Anders (Movits!). Vi är riktigt nöjda med låten! Jag tror att det är den bästa text jag någonsin skrivit.

Här nedanför har ni lite infotext om skivan:

För över ett decen­nium sedan sam­lade svensk hip­hop sina kraf­ter och slog sig in i det svenska folk­hem­met. Pet­ter, EyeN´I, Ken Ring, Loop­ troop, Latin Kings och Tim­buktu var några av de som då mar­ke­rade svensk hip­hops existens och är seder­mera kända som några av lan­dets mest folk­kära artister. Det har alltså gått ett decen­nium och tiden är inne att doku­men­tera 2000-talets svenska hip­hop på ett sam­lingsal­bum och skapa en musik­hi­sto­risk referens. Inom kort släpps sam­lingsal­bu­met Evo­lu­tion.